Snoeiwerkzaamheden begonnen i.s.m. Buurtservice

Buurtservice, Perspectief Zutphen

Buurtservice is een onderdeel van de sociale wijkteams van welzijnsorganisatie, Perspectief Zutphen. Wij bieden inwoners uit Zutphen/Warnsveld, met een afstand tot de arbeidsmarkt, een werkervaringsplek en een opstap naar betaald werk. Daarbij ondersteund door enthousiaste vrijwilligers die graag hun kennis en talenten inzetten voor inwoners van Zutphen. Door bij Buurtservice te werken, helpen de deelnemers mee aan het verbeteren van de leefbaarheid in de wijken in Zutphen/Warnsveld en ondertussen werken ze aan hun eigen ontwikkeling. Zo wordt de wijk prettiger om in te wonen en hebben ze een fijne en nuttige werkplek, waar mensen van elkaar leren en actief bezig zijn.

Wij voeren kleine klussen (in en om het huis) uit voor inwoners die het fysiek niet zelf meer kunnen uitvoeren en waar niet altijd de financiële middelen zijn om een professioneel bedrijf in te huren, of een netwerk om hen heen staat die kan helpen. Daarbij kijken we altijd naar de vaardigheden van de deelnemers en of de klus passend is voor ons. Er zijn geen kosten aan verbonden maar we werken vanuit een vrijwillige bijdrage van de klant. De klanten betalen wel zelf de benodigde materialen en/of eventuele stortkosten. Daarnaast ondersteunen we bij wijkinitiatieven en voeren we werkzaamheden uit voor o.a. woonbedrijf ieder1 en Beheer & Onderhoud van de gemeente Zutphen.

Plan naar werk
Naast het werk biedt Buurservice een afwisselend programma voor de deelnemers aan, dat gericht is op leren en weer stappen te zetten richting betaald werk. Zo maakt een gezonde levensstijl, onder leiding van een buurtsportcoach, onderdeel uit van het programma. Ook zijn er diverse opleidings- en trainingsmogelijkheden waaronder Nederlandse taal voor de anderstaligen en een groenopleiding.
Daarnaast krijgen de deelnemers ruim de gelegenheid om te werken aan zaken waar ze tegenaan lopen bij het vinden van betaald werk. Bijvoorbeeld schulden, kinderopvang, het niet weten te vinden van passende vacatures of andersoortige vragen. Hierin werken ze samen met een trajectcoach bij Buurtservice en het sociaal werk.

Buurtservice gestart met groenonderhoud op het Sportpark Zuidveen
Tijdens de werkgroep vergadering van maandagavond 10 mei hebben we vanuit Buurtservice (Perspectief Zutphen) onze hulp aangeboden om te assisteren in het groenonderhoud bij het sportpark Zuidveen.
N.a.v. dat aanbod heeft Erwin Croes direct contact gezocht met de gemeente om te kijken hoe we dat aanbod aan konden laten sluiten bij de werkzaamheden door Beheer & Onderhoud van de gemeente Zutphen.
Daar wilden we in ieder geval geen gras over laten groeien! We zijn daarna gezamenlijk een ronde gaan lopen over het sportpark en afgesproken dat we nu eerst starten met onderhoud rondom het pand van o.a. de judovereniging en bij afronding doorgaan naar de volgende vereniging(en)

Op vrijdag 11 juni heeft Buurtservice een start gemaakt met ondersteunende werkzaamheden in het groenonderhoud. Daarbij hebben we ook de samenwerking gelegd met het project Participatie en Taal. We konden zo ook een werkplek bieden aan twee nieuwkomers, woonachtig op het AZC in Zutphen. Uiteindelijk heeft er een groep van 6 enthousiaste harde werkers, onder leiding van onze voorman André Mulder, behoorlijk veel werk verzet vanochtend. De gereedschappen werden ter beschikking gesteld door de gemeente en tevens zorgden zij voor het afvoeren van het snoeiafval. Een hele fijne samenwerking en vanaf vandaag gaan we iedere week een dagdeel werken op het sportpark Zuidveen en hopelijk dragen we zo ons steentje bij aan de vitaliteit van het park.

Hoe mooi zou het zijn als er nog meer verbindingen ontstaan met andere vrijwilligers, uit de (omliggende) wijken en van de deelnemende verenigingen op het park! Wordt vervolgd!

Zie foto’s voor, tijdens en na de klus.

Met vriendelijke groet,
Stephan Hondelink

www.perspectiefzutphen.NL
Instagram te vinden onder: buurtservice_zutphen